ÅRSMØTE PÅ SMAAL!

Styret valgt 10 mars 2016

Nåværende styre, fra venstre: Ingrid Mørk Stoveland, Anne Marie Voje Steen, Tor Weatherstone, Kristen Skaar, Randi Rosenberg Hall, John Gustav Johansen, Terje Ellefsen, Alvhild Gulbrandson

Vestre Moland og Lillesand historielag inviterer til årsmøte på SMAAL i Lillesand torsdag 30. mars kl. 19.00.

Lillesand_panorama_in_1902

Lillesand stasjon, 1902. Kilde: wikipedia

PROGRAM
1. Velkommen
2. Styreleder i Lillesand-Flaksvandbanen sier noen ord om LFB (historielaget eier aksjer)
3. Vanlige årsmøtesaker: årsberetning, økonomi og valg
4. Forfatter Hans Morten Sundnes forteller om lillesanderen William Copeland,  en av Japans første ølbryggere
5. Lotteri og boksalg

copeland

Sundnes’ bok som kom ut i 2016

Vi tar en beskjeden inngangsbillett på 50 kr. Billetten er lodd i lotteriet vi har avslutningsvis. Servering fås bestilt i baren.

Mer info på Facebook: TRYKK HER

Lillesands-Postens kalender

VEL MØTT!

Tur til Arendal

kuben_ute_1_dag

Som i fjor på samme tid drar vi på tur til Kuben i Arendal sammen med Høvåg museums- og historielag.

Turen er i anledning den nye utstillingen om krakket i Arendal.

Etter utstillingen vil gruvehistoriker Dag Ellefsen ta en liten omvisning i Torbjørnsbu gruver, som ligger en kort biltur unna Kuben.

Oppmøte på tomta i Lillesand lørdag 28. januar senest kl. 11.30.

Mer info på Facebook

ÅRETS JULEGAVER?

_kri2159

Historielaget minner om at dere får kjøpt vår bildekalender med interessante fakta, samt både det nylig lanserte årsskriftet og eldre årganger. I tillegg til at vi blir å finne på Rotarys julemarked i rådhusparken/museumsgården lørdag 10- desember, har vi følgende utsalgssteder i Lillesand:

_kri2168

Bokhandelen NORLI

_kri2161

Museumsbutikken (åpent fra 3. desember til julaften)

_kri2157

Lillesands Sparebank

Dere kan også bestille direkte fra oss på e-post: vmlhistorielag alfakrøll gmail.com

Ha en fin førjulstid!

 

Nytt årsskrift lansert på eteateret!

15086220_10153859345855940_186110699_n

Styreleder og redaktør Terje Ellefsen presenterte årsskrift nr. 15. Foto: Kim Jarle Torjusen

Nå har vårt nye årsskrift blitt offentliggjort, som dere kan lese her i Lillesands-Posten

Vårt arrangement på eteateret, hvor redaktøren presenterte årsskriftet, Helge Røed intervjuet John Olsen, og filmen “Kongens nei” ble vist for siste gang, ble en suksess.

15129779_10153859345955940_1043667854_n

Helge Røed intervjuet John Olsen om faren, Tom Olsen, som var i garden i 1940. Tom Olsens beretning står i årsskrift nr. 15. Foto: Kim Jarle Torjusen

Vi hadde naturligvis salgsbod, hvor vi bl.a. solgte vårt nye årsskrift til rabattpris. Nå er prisen 250 kr, og årsskriftet er til salgs på Norli og Lillesands Sparebank.

15058650_10153859345820940_1010682050_n

Noen publikummere i eteaterets sal, blant annet artikkelforfatter Dag Ellefsen. 50-60 mennesker var innom denne kvelden. Foto: Kim Jarle Torjusen

Vi kan anbefale dette årsskriftet, som faktisk er vårt største noensinne.

Nytt årsskrift lanseres!

forside-arsskrift-15

Nå har det gått to år siden sist Vestre Moland og Lillesand historielag gav ut årsskrift nr. 14, så da var det sannelig på tide å gi ut nr. 15!

Dette årsskriftet blir vårt største noensinne, og inneholder hele 13 artikler om en rekke forskjellige emner, tatt fra forskjellige perioder av vår lokalhistorie – fra steinalder til 1970-tallet!

innhold-arsskrift-nr-15

For første gang har historielaget valgt å lansere årsskriftet med et eget arrangement. Dette finner sted på Lillesand eteater tirsdag 15. november kl. 18.00.

PROGRAM LANSERINGSARRANGEMENT ÅRSSKRIFTET “DET VAR EN GANG” NR. 15

  • Velkomst og presentasjon av årsskriftet ved styreleder og redaktør Terje Ellefsen
  • Helge Røed intervjuer John Olsen, sønn av gardist og motstandsmann Tom Olsen
  • Pause (kiosken er åpen)
  • Aller siste visning  i Lillesand av den kritikerroste filmen “Kongens nei”

kn2

Vi håper mange vil ta turen til eteateret denne novemberkvelden.

NB! Årsskriftet vil til vanlig koste 250 kr, men under lanseringsarrangementet er den til salgs for den rabatterte spesialprisen 200 kr!

Mer info på Facebook

På vegne av historielaget,

Terje Ellefsen

 

Kulturminnedagen 2016: Brekkestø

uthavnsvandring-i-brekkesto-11-9-2016-11

Vestre Moland og Lillesand historielag arrangerte sammen med Lillesand kommune en tur til Brekkestø søndag 11. september i forbindelse med den nasjonale Kulturminnedagen.

uthavnsvandring-i-brekkesto-11-9-2016-7

Det var en veldig informativ tur i flott høstvær. Hele 85 hadde møtt frem for å høre lokalkjente Olaf Trygve Tønnessen vise rundt fra utkikk til brygge.

uthavnsvandring-i-brekkesto-11-9-2016

I nistepausen fortalte kommunens Magne Haugen om uthavnenes egenart og prosjektet om å fa agderkystens uthavner med på UNESCOs verdensarvliste.

uthavnsvandring-i-brekkesto-11-9-2016-12

Deretter ble rundt 30 stykker med på en svipptur til Brekkestøs “drabantby” Naudsund og en lengre spasertur til Stutti.

uthavnsvandring-i-brekkesto-11-9-2016-13

Samtlige nydelige fotografier er ved Trygve Emil Tønnesen.

uthavnsvandring-i-brekkesto-11-9-2016-10

Det må også nevnes at våre naboer i Høvåg museums- og historielag også arrangerer en tur i forbindelse med Kulturminnedagen. Deres tur er til Kalvøya, og finner sted søndag 18. september. Kalvøya har mye historie, og er nevnt i skriftlige kilder helt tilbake til 1400-tallet (Diplomatarium Norvegicum 1476, 1467 og 1538).

  • Frammøte og parkering i Krossen fra kl. 13 til 13.30. Båtskyss til Kalvøya, turen begynner ca kl. 14.
  • Peter Widmer, som bor på Kalvøya, er omviser. Han har inngående kjennskap til øyas natur, kulturminner og lokalhistorie, og er leder i Aust-Agder fortidsminneforening.
  • Ta med egen mat og drikke. Værforbehold. Retur fra øya beregnes til ca kl. 16:30.
  • Mer info finner dere på Facebook, eller dere kan ringe lederen av Høvåg museums- og historielag (Halvard Vesterhus) på 97197729.

 

Vi anbefaler alle historieinteresserte å ta turen til Høvåg førstkommende søndag!

 

 

 

 

Topografisk kilde om Vestre Moland tilgjengelig!

Topografi kommer av gresk τόπος (topos), “sted” og γραφή (grafi) “å skrive”; altså stedsbeskrivelse.

Såkalt topografisk litteratur har sine røtter tilbake til 1500-tallet i Norge. Kjente navn som Absalon Pedersson Beyer og Peder Claussøn Friis la grunnlaget for den historisk-topofragiske fremstillingen av Norge, og det var også i dette miljøet de første sagaoversettelsene ble til. Friis forteller for eksempel om Vestre Moland i Nedenæslæn:

Dette Læn haffuer sit naffn aff Fougdegaarden, som kaldis Nidenæs, aff den store Elff Nid som der løber forbi, oc er det største Læn paa Agdesiden, streckendis ved Siøkanten fra Giernæs indtil Rannøsund, heden ved 12 mile langd, oc siden viid til Fields vel 24 mile fra Haffuet, oc begriber 31 Kirckesogne under 9 Hoffuit Kircker oc Prestegield, som ere: 

[…]

5. Molands Prestegaard oc Kircke ligger 2 miles sudvest fra Hommedal.

Disse 5 Prestegield ligge langs ved Siøkanten, oc er slet Land, oc meste parten Leerjord, oc got Kornland, uden naar formegen tørcke er om Vaaren, da bindis Jorden til, oc groer lidet.
Her ere oc de skiøniste Egeskoufue, som i denne Egn findis, met atskillige beleilighed aff Skouff oc Marck, aff Haffuit oc ferske Siøer, saadanne som dette Land metgifuer. De hafue oc skiøne Fiskerii met Lax oc Makrel. Item, i dette Læn ere to smaa Bøgeskoufue, oc siden findis ingen Bøge træer der Vesten eller Norden fore i dette Land, men Østen fore findis Bøgetræer nock allevegne. I dette Læn ere oc velbygde Steenkircker, ved Siøsiden, oc skiøne huus, oc her boer got oc fromt Folck.

P.C.Friis: Norriges Beschriffuelse (1613)

Slike beskrivende skrifter, enten de er av den oppramsende sorten eller reisebeskrivelser, hjelper oss å få bedre overblikk over fortiden.

Etter andre verdenskrig tok forlaget Faglitteratur AS initiativet til en landsdekkende bokserie med topografiske beskrivelse, med bilder av hus og navn på beboerne, antall husdyr osv. Bokserien heter Norges bebyggelse. I herredsbindet for Aust-Agder, vestre del, finner vi vårt distrikt, Vestre Moland. Dette bindet kom ut på 50-tallet, og er en svært nyttig ressurs både for slektsgranskere og lokalhistorikere.

brekkesto-50tallet-norges-bebyggelse

Vårt styremedlem John Gustav Johansen, i samarbeid med Trond Print Design (tidligere Terjes Trykkeri) har sørget for å digitalisere kapittelet om Vestre Moland herred, og historielaget har lagt det hele ut i en praktisk PDF-fil. Man kan også kopiere ut tekst og bilde fra PDF-en. Med dette håper vi å gjøre historisk informasjon lett tilgjengelig for dem som måtte være interessert. Det er selvfølgelig gratis.

Norges bebyggelse, Vestre Moland

På vegne av styret i Vestre Moland og Lillesand historielag,

Terje Ellefsen, styreleder