Årmøte stor suksess!

Vestre Moland og Lillesand historielag hadde torsdag 10. mars årsmøte på Lillesand Folkebibliotek. Under følger referatet:

Det var rundt 45 fremmøtte på biblioteket på årsmøtet for 2015. Ordstyrer var styreleder Terje Ellefsen.

P1000246

Del 1
Møtet begynte med velkomst ved ordstyrer, før sekretær Randi Rosenberg Hall leste opp årsmeldingen. Ingen bemerkninger.

Deretter gikk kasserer Tor Weatherstone gjennom regnskapet. Pga. nedsettelse av verdi på årsskrifter og kalendre ble det et underskudd. Ingen i salen hadde bemerkninger.

Så ble det fastslått at styret vil beholde årskontigenten på samme pris som før, 150 kr.

Siste årsmøtesak før pause var valg. Leder av valgkomitéen, Tora Buestad, kunne fortelle at av de styremedlemmene som var på valg, var det kun Esben Gundersen som ikke tok gjenvalg. De andre ble valgt for nye perioder, og som nytt styremedlem ble Ingrid Mørk Stoveland valgt inn. Styret konstituerer seg selv på neste styremøte 30. mars.

P1000251

Pause
I pausen på om lag 15 minutter var det servering og salg av årsskrifter, samt mulighet for å verve seg som medlem. En håndfull av de fremmøtte som ikke allerede var medlemmer, har nå blitt med i historielaget.

_KRI8245

Del 2
Kveldens hovedattraksjon var nok for mange Liv Stoveland, kjent fra Anno på NRK. Hun fortalte levende fra det hun hadde lært om 1700-tallet i løpet av sitt opphold på Isegran, men også fra hvordan deltagerne hadde det og hvordan serien ble produsert. Hun tok også flere sanger, bl.a. gamle stev, salmemusikk og “Lille Lillian fra Lillesand”, en melodi som deltagerne sang daglig. Etter praten og sangen var det mange spørsmål fra publikum.

P1000280

 

Før kveldens siste innslag var det noen kunngjøringer. Randi Rosenberg Hall informerte om at historielaget skal ha en kveld med tema “Gamle lillesandsbilder” 14. april. Tor Weatherstone informerte likeledes om at historielaget og bondelaget skal ha et arrangement ved lofthusbautaen 28. juni. Halvard Vesterhus fra Høvåg museums- og historielag informerte om at de i april skulle ha et arrangement sammen med Tveit historielag og Gabriel Scott-selskapet i “Barkefletterens rike”.

Nytt av året avsluttet kvelden med lotteri med inngangsbillettene. Tre heldige vinnere fikk velge seg hvert sitt årsskrift fra historielagets beholdning. Årsmøtet var dermed over.

Styret valgt 10 mars 2016

Historielagets nye styre, valgt 10. mars.

Fra venstre: Ingrid Mørk Stoveland (vara, ny), Anne-Marie Voje Steen, Tor Weatherstone (kasserer), Kristen Edvard Skaar (vara), Randi Rosenberg Hall (nestleder og sekretær), John Gustav Johansen, Terje Ellefsen (leder) og Alvhild Gulbrandson (vara).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s