Vrakgods fra krigen til Lillesand!

For få år siden ble vraket av “Rio de Janeiro”, et tysk lasteskip som egentlig skulle til Bergen med soldater og utstyr som en del av operasjon Weserübung, funnet av Agder-Tech sjø- og havnetjenester, Aquasub AS og A-dykk. Det hadde da ligget uforstyrret siden torpederingen 8. april 1940, en hendelse godt beskrevet bl.a. i Kristen Taraldsens bok “Da krigen kom til Lillesand”, men også senere i våre årsskrifter.

_KRI9060

I dag, torsdag 29. juni 2017, kom de nevnte vrakfinnere til Lillesand havn, nærmere bestemt Tollbubrygga, for å overlevere en gjenstand de hentet opp fra vraket den gang de fant det.

_KRI9089

En rekke lokale representanter fra kommune, sjømannsforening, presse og begge historielag møtte spent opp for å ta del i overrekkelsen av Rios de Janeiros styrbord lanterne.

_KRI9109

Lanternen har blitt konservert i Kristiansand i et halvt års tid, og har nå blitt plassert i en vakker monter med plankett. Det hele var god pakket inn for turen til Lillesand.

_KRI9125

Ordfører og lederne av henholdsvis Høvåg museums- og historielag, Vestre Moland og Lillesand historielag og Lillesand sjømannsforening bar lanternen i land for allmenn bivåning.

_KRI9142

Mange var interessert i å få se det gamle vrakgodset. Den ble funnet et stykke unna selve skroget, og det er tydelig å se at eksplosjonen ombord i Rio har gjort stor skade på denne metallgjenstanden. Da kan man bare forestille seg hva trykket kunne gjøre med et menneske…

_KRI9155

Gjengen bak funnet fortalte om hvordan det var å finne Rio etter lang tids søk. Det hele har blitt gjort på hobbybasis, og denne gaven til Lillesand kommune har de selv bekostet. Ordføreren takket for den flotte gaven, og nevnte at det nå laget en dokumentarfilm om hendelsene 8. april 1940.

_KRI9175

Etter overrekkelsen ble lanternen båret til museet, hvor den vil bli utstilt allerede i sommer. Vi i historielaget er veldig glade for at dette funnet blir gjort tilgjengelig for både lokale og tilreisende, fra inn- og utland.

Advertisements

Gledelig gjensyn med Lofthus

Det var over 40 besøkende da Vestre Moland og Lillesand historielag arrangerte visning av lofthusspelet “Høvdingen” fra 2016.

_KRI8730

13. juni er nemlig Lofthus’ dødsdag, og historielaget ville markere dette. Hans fødselsdag er nemlig ukjent for ettertiden.

_KRI8733

Initiativtager John Gustav Johansen, manusforfatter Øyvind Knudsen, regissør Anne Svendsen og en rekke av skuespillerne fra oppsetningen var tilstede på eteateret denne kvelden. Styreleder Ragnar Langfeldt sto for introduksjonen.

_KRI8740

Naturligvis ble det loddtrekning, og premiene var et par eksemplarer av vårt siste årsskrift.

_KRI8758

Man hadde naturligvis håpet på større oppmøte, men vakkert sommervær og andre arrangementer i byen på samme tid får ta noe av skylden for det. Vi takker de fremmøtte, og minner om at vårt neste arrangement er på Møglestudagen under Lillesandsdaene i slutten av juni.

Vel møtt!

 

 

LOFTHUS PÅ KINO!

I februar 2016 ble lofthusspelet “Høvdingen” satt opp med en rekke utsolgte forestillinger på Valstrand skole på Birkeland. Heldigvis ble spelet filmet, slik at vi 220 år etter Lofthus’ dødsdag kan hedre hans minne ved å invitere til visning av opptaket fra 2016.

Grunnen til at dødsdagen er valgt, er at ingen vet Kristian Lofthus’ fødselsdag. Han var uekte barn og moren fødte ham i Risør, selv om begge foreldrene holdt til i Lillesand.

Praktiske opplysninger finner dere på våre facebooksider her.

Det blir også salg av lokalhistorisk litteratur.

 

Flott tur til Fluberghytta!

Vårnaturen på sitt vakreste, strålende vær, flott terreng, glitrende forteller og spennende historie, er nøkkelord for Vestre Moland og Lillesand Historielag sin tur forrige søndag til Fluberghytta ved Bjelland.

Hele 55 personer med tilknytning til Høvåg og Lillesand hadde møtt fram og spaserte de par kilometerne fra Bjelland inn til hytta. På veien passerte turfølget den i tidligere tider mye omtalte Flubergbakken som mange lokalt kjente størrelser har prestert stor skihopping i.

Fluberghytta

Foto: Trygve Emil Tønnesen

Ved ankomst til hytta foreslo dagens turleder, Geirulv Stoveland, at oppholdet startet med medbrakt kaffe og niste, og det historieinteresserte turfolket koste seg virkelig på det lune fine utearealet ved hytta. Interesserte fikk også anledning til å kikke inne.

Fluberghytta-2

Foto: Trygve Emil Tønnesen

Geirulv Stoveland – barnebarn til byggherren med samme navn – samlet så forsamlingen rundt seg og fortalte detaljert og spennende om bakgrunnen for byggingen av hytta og bruken av den under den krevende krigsperioden. 1942-1943 var svært urolige krigsår på Sørlandet. Ett skjulested ble mer og mer påkrevd.  Inne i et uveisomt terreng og i et tett skogholt som skjerm for innsyn fra fly, var stedet ved Flubergtjønn en godt egnet plass.

Fluberghytta-3

Foto: Trygve Emil Tønnesen

Allerede i januar 1943 ble hytta i noen uker nyttig skjulested for en sambandsmann som hadde hatt tilhold på Kvarsnes.  Med godt skjult radiosender på Kvarsnes mottok og sendte Gunnar Braastad viktig informasjon til militære myndigheter i England. Han måtte flykte fordi Gestapo gradvis “rullet opp” den lokale motstandsbevegelsen. Fluberghytta ble nyttig skjulested i tre uker før han tok seg videre til Birkenes og med tog til Østlandet. Agenten kom via Sverige til England. I oktober 1945 besøkte han sine hjelpere fra krigen tilbake på  Fluberghytta.

Fluberghytta-4

Foto: Trygve Emil Tønnesen

Historien om aktivitetene i den lokale mil.org gruppa på Fjeldal/Østre Vallesverd er omtalt i journalist og forfatter Kristen Taraldsens bok “Frihetens flamme”. Denne baserer seg blant annet på beretninger av Leo Weatherstone og Tom Olsen, Dagfinn og Per Stoveland

Fluberghytta-6

Foto: Trygve Emil Tønnesen

Flukten for telegrafisten videre fra Fluberghytta er også godt omtalt i skriv som Tveit Historielag står bak.

Fluberghytta-7

Foto: Trygve Emil Tønnesen

Like ved hytta er det reist en minnestein med en plakett over Hans Jørgen Reinertsen fra Vallesverd, som døde 25 år gammel i konsentrasjonsleiren Dachau 25.1.1945. På plaketten står blant annet: «Takk for innsatsen i Mil.Org. og for godt kameratskap på Fluberg.»

Fluberghytta-8

Foto: Trygve Emil Tønnesen

Turen sist søndag, med historieformidling, går inn i rekken av arrangement som har stor verdi å delta i og som vi håper flere kan bli med på.

Fluberghytta-9

Foto: Trygve Emil Tønnesen

Vi i Vestre Moland og Lillesand Historielag sammen med Høvåg Museums- og historielag retter stor takk til Geirulv Stoveland og hans medhjelpere for godt fortalt historie og vel bevart bygning og sted.

Fluberghytta-10

Foto: Trygve Emil Tønnesen

Ragnar S. Langfeldt
Leder Vestre Moland og Lillesand Historielag

Nytt styre i historielaget

Kjære medlemmer,

En varm for at dere støtter Vestre Moland og Lillesand Historielag. Takket være våre medlemmer har 2016 vært nok et aktivt år med mange arrangementer og utgivelser som det vil bli for omfattende å ta med her men som finnes utførlig på vår facebooksider og på nettsiden https://vestremolandoglillesandhistorielag.wordpress.com/ .

Årsmøte 2017 ble holdt på SMAAL den 30.mars 2017.

Valg av nytt styre for 2017:

  • Ragnar Langfeldt, formann (Valgt for to år)
  • Randi Rosenberg Hall, nestformann og sekretær (Ikke på valg)
  • Tor Weatherstone, kasserer (Valgt for to år.)
  • John Gustav Johansen, styremedlem (Ikke på valg) og
  • Ingrid Mørk Stoveland , styremedlem (valgt for to år)
  • Varamedlemmer: Alvhild Gulbrandson, Kristen Edvard Skaar og Anne-Marie Voje-Steen.

Program 1.halvår 2017:
Den 21 mai. hadde vi en tur sammen med Høvåg Museums-og Historielag til “Fluberghytta” som spilte en sentral rolle i å få unna en Kompani Linge telegrafist da MILORG på Agder ble rullet opp av Gestapo I slutten av 1942.

Den 13. juni er det visning av Lofthusfilmen på eteateret og den 25. juni deltagelse på Møglestudagen med blomsternedleggelse på Lofthus bautaen kl. 17:00.

Høstens program kommer snart, bl.a. planlegger vi et museumsbesøk. Følg med i Lillesandsposten og på Historielagets facebookside og nettside.

Hjertelig velkommen til våre arrangementer!

Vi samarbeider også med historielagene i Tveit, Birkenes og Høvåg.

Får du denne henvendelsen pr. post og har datamaskin vennligst send din e-postadresse til www.vmlhistorielag@gmail.com. Da blir det både rimeligere og lettere å holde kontakten med deg.

Tipper du eller spiller lotto kan du nå også gi grasrotandel til Vestre-Moland og Lillesand Historielag. Snakk med din kommisjonær.

Kontingenten blir uforandret i 2017 kr. 150 pr. medlem.

Med vennlig hilsen

Vestre Moland og Lillesand Historielag