PROGRAM VÅREN 2018

Kjære medlemmer!

Takk for at dere støtter Vestre Moland og Lillesand Historielag. Fjoråret 2017 var et aktivt år med mange arrangementer og mye aktivitet. Dette kan en se på vår facebookside og her på nettsiden https://vestremolandoglillesandhistorielag.wordpress.com/ .

Vårens program er klart. Årsmøtet blir onsdag 4. april.
Da får vi også besøk av Berit Eide Johnsen som forteller fra «Lillesands Historie 1800-1850». Hun får musikalsk støtte av Tor Flaa.

Søndag 22. april blir det en flott vårtur. Grimenes er stedet og med Anders Grimenes som kjentmann både om stedet, historien og alle aktivitetene i området. Det legges opp til et flott og variert program.

I Juni – søndag 24. – deltar vi i Møglestu-dagen med skuespillet «Tyven og sølvkanna» og med blomsternedleggelse på Lofthus-bautaen.

Hjertelig velkommen til våre arrangementer!

Vi samarbeider også med historielagene i Tveit, Birkenes og Høvåg.

Tipper du eller spiller lotto kan du nå også gi grasrotandel til Vestre-Moland og Lillesand Historielag. Snakk med din kommisjonær.

Kontingenten er uforandret i 2018 – kr. 150 pr. medlem.

Med vennlig hilsen

Vestre Moland og Lillesand Historielag

Advertisements

Lokalhistoriske julegaver?

Vi har mye interessant på lager!

Kalender 2018

For nyåret så er Lillesandskalenderen 2018 glimrende som en julehilsen. Flotte bilder fra «gamle dager» og en kalender i nytt hendig format og som er lett å sende i posten.
Pris kr 160,-

Årsskriftet vårt «Det var en gang», som utkommer annethvert, år er fortsatt tilgjengelig. Liste over artikler finner dere nederst på denne siden.

DVEG 15

Årskrift nr 15 2016 – 2017 (innbundet): kr 150, –

DVEG 13 DVEG 14

Årskrift nr 13 og 14 (innbundet): kr 75, –

 

Tidligere årsskrifter, her ved et lite utvalg (heftet): kr 50, –

 

UTSALGSSTEDER FOR VÅRE UTGIVELSER

  • Museumsbutikken, Lillesand by- og sjøfartsmuseum (åpen fra 2. – 24. desember)
  • Lillesands Sparebank
  • Norli Bokhandel Lillesand

Dessuten er vi som vanlig personlig tilstede på julemarkedet i rådhusparken og museumsgården lørdag 9. desember.

Alternativt kan det tas kontakt eller bestilles pr e-post til vmlhistorie@gmail.com og vi skal kunne få til levering i nærområdet eller forsendelse som vanlig post (porto kommer i tillegg til pris).

Mer informasjon om Historielaget ligger her på vår hjemmeside:

www.vestremolandoglillesandhistorielag.wordpress.com/

Du finner oss på Facebook her: Vestre Moland og Lillesand historielag

 

LISTE OVER ARTIKLER I ÅRSSKRIFTENE

“Det var en gang”, Nr. 1 – 15

Utarbeidd av John Gustav Johansen

EMNE ARTIKKEL FORFATTER ÅRSSKRIFT NR, SIDE
Aner og slekt: Aner og slekt til Kristian Lofthus

Else Sofies slektninger

Etterslekt til Else Sofie og Kristian Lofthus

John Gustav Johansen

John Gustav Johansen

John Gustav Johansen

Nr. 5 – 1996-97, s.69

Nr. 5 – 1996-97, s.72

Nr. 5 – 1996-97, s.74

EMNE ARTIKKEL FORFATTER ÅRSSKRIFT NR, SIDE
Barndoms-

erindringer – tilbakeblikk:

EMNE

Erindringer, tilbakeblikk

Barn i Lillesand for 70 år siden

Fra Oddekleiv til Kokkenes – som jeg husker det

Minner fra Fossbekk

Minnebøker

Rosenberg på Sandsmyra – hus og folk

Noen flyminner og noen musikkminner fra Kaldvell

Isvintrene under andre verdenskrig

Brylluppet paa Grimenæs

ARTIKKEL

Glimt fra det gamle Kalvild

Rosenbergsjente

Inger Johanne Eggen

Inger Johanne Eggen

Bjarne Konradsen

Kari Michelsen

Kari Michelsen

Per Mollatt

Anne Marta Svendsen

T.N. Avtryk af “Stavanger Annonce-Tidende”

FORFATTER

Oscar Fay Westerlund

Bergliot Øie Johansen

Nr. 6 – 1998-99, s. 68

Nr. 7 – 2000-01, s. 81

Nr. 10 – 2006-07, s.31

Nr. 11 – 2008-09, s.25

Nr. 11 – 2008-09, s. 33

Nr. 7 – 2000-01, s. 91

Nr. 11 – 2008-09, s. 46

Nr. 8 – 2002-03, s. 67

ÅRSSKRIFT NR, SIDE

Nr. 3 – 1991-92, s. 35

Nr. 15 – 2016-17, s. 109

Bergverk

Butikker, næring, handverk

og industri:

Antonette Grube – den glemte gruva på Olstad

Klebersteinsbruddene i Aust-Agder

Ovn med jaktscene

Bakere og bakerier i Lillesand fra 1850-tallet til i dag

Saltkoking i Sandsgapet

Den Norske Stansefabrik A/S 1932-1985

Dag Lindeland Ellefsen

Elizabeth Skjelsvik

Per Thomas Grimnes

Johan S. Knudsen

Svein Vik Såghus

Petter Gjertsen

Nr. 15 – 2016-17, s. 63

Nr. 5 – 1996-97, s. 100

Nr. 6 – 1998-99, s. 23

Nr. 15 . 2016-17, s. 67

Nr. 9 – 2004-05, s. 71

Nr. 12 – 2010-11, s. 65

Branner: rdsbranner i Vestre

Moland og Høvåg

Prestegårdsbrannen i 1713

Olav Dahl

John Gustav Johansen

Nr. 6 – 1998-99, s. 25

Nr. 10 – 2006-07, s.55

Båt- og skips-bygging: Båter og båtbygging

En ansøkning fra 1642 om

tillatelse til å bygge ei seilskute

“Sterkodder”, det siste skipet fra Knudsens verv

Skipsbygging i Lillesand

1870-1895

Erling Bergshaven

Olav Dahl

John Gustav Johansen

Berit Eide Johnsen

Nr. 6 – 1998-99, s. 53

Nr. 1 – 1987-88, s 37

Nr. 10 – 2006-07, s-35

Nr. 1 – 1987-88, s. 38

EMNE

Diverse:

ARTIKKEL

Ekteskap og skilsmisse i eldre tid

17. mai feiringen 1875 og 1876

Småhistorier

Radio L 25 år: 1989-2014

Tilbakeblikk på en del oppgaver som kirketjener i Lillesand kirke

Da kong Fredrik IV gjesta

Vestre Moland kirke i 1704

Hissig håndgemeng på Grisøya i 1718

Turistene kommer

Vestre Moland og Lillesand Historielag 50 år. Glimt fra lagets historie

Alkohol og nikotin fra Lillesand

Metalldetektor

Da ferien kostet syv kroner døgnet

Lillesand – en annerledes sørlandsby

Målbrytning ved strandkanten. Lillesands-dialekten blant de unge

FORFATTER

Halvard Bjørkvik

A. J. Brandius

Olav Dahl

Dag Ellefsen

Tov Martin Hansen

Bergliot Øie Johansen

Bergliot Øie Johansen

Berit Eide Johnsen

Berit Eide Johnsen

Kari Michelsen

Erlend Holm Sundal og Terje Ellefsen

Anne Marta Svendsen

Anne Marta Svendsen

Finn-Erik Vinje

ÅRSSKRIFT NR, SIDE

Nr. 12 – 2010-11, s. 37

Nr. 6 – 1998-99, s. 74

Nr. 6 – 1998-99, s.72

Nr. 14 – 2014-15, s. 20

Nr. 9 – 2004-05, s. 29

Nr. 7 – 2000-01, s. 59

Nr. 11 – 2008-09, s. 105

Nr. 9 – 2004-05, s. 51

Nr. 1 – 1987-88, s. 6

Nr. 13 – 2012-13, s. 69

Nr. 15 – 2016-17, s. 105

Nr. 9 – 2004-05, s. 65

Nr. 10 – 2006-07, s.77

Nr. 11 – 2010-11, s. 7

EMNE ARTIKKEL FORFATTER ÅRSSKRIFT NR, SIDE
Dyrehisto-rier: Det var en gang ulv og bjørn i Lillesand også!

En ulvehistorie

Et jaktminne

Olav Dahl

Othilie Emanuelsen

Anders Auen Grimnes

Nr. 1 – 1987-88, s. 62

Nr. 7 – 2000-01, s. 77

Nr. 10 – 2006-07, s.85

Fiske: På sildefiske i Grimevannet Per Mollatt Nr. 8 – 2002-03, s. 73
Folketelling og

statistikk:

Lillesands befolkning

i 1865

John Gustav Johansen Nr. 4 – 1993-95, s. 113
Fornminner og

oldtidsfunn:

Fornminner i Lillesand. Resultatet av registreringen for økonomisk kartverk (ØK)

Bronsesverdet fra Tesaker av Møglestu Vestre Moland

Elizabeth Skjelsvik

Elizabeth Skjelsvik

Nr. 3 – 1991-92, s. 21

Nr. 1 – 1987-88, s. 12

Gamle hus:

Gjestgiveri og skyss:

Skrivergården

Jakob Justssøn Ulvs almanakk

Om skyssplikten, gjestgiveriene, Thomas Madsen og skjenkeretten

Brekkestø priviligered Gastgeberi

Kari Michelsen

Innl. v/Terje Ellefsen

Bergliot Øie Johansen

Peder Larsen

Nr. 12 – 2010-11, s. 83

Nr. 15 – 2016-17, s. 13

Nr. 13 – 2012-13, s. 27

Nr. 2 – 1989-90, s. 20

Gårder og

gårds-

grenser:

EMNE

Gårder og

gårds-

grenser, forts:

Helse og sosial:

Vestre Moland, Høvåg og Birkenes for 360 år sidan – eit lite utsnitt av historia

Ein rettssak frå 1616 om garden Haugevig i Høvåg

ARTIKKEL

Christian 7des Skov. Om en grensegang i 1783 og kart-legginga 1783-84

Grensene for Vestre Moland Prestegård – og to gamle kart

Grisøya

Storgården Møglestu

Rettsak og “kartforretning” på Heldal

Gården Nyberg

Høvdingegården Moland

Den gang det var fattiggård på Møglestu

Skoletannlegen i Lillesand

Lillesand får folkebad

Halvard Bjørkvik

Halvard Bjørkvik

FORFATTER

Bergliot Øie Johansen/ John Gustav Johansen

John Gustav Johansen

John Gustav Johansen

Kari Michelsen og Halvard Bjørkvik

Per Mollatt

Torkjell Nyberg

Frans-Arne Stylegar

Alvhild Gulbrandson

Børge C. Mosgren jr.

Anne Marta Svendsen

Nr. 13 – 2012-13, s. 61

Nr. 11 – 2008-09, s. 7

ÅRSSKRIFT NR, SIDE

Nr. 8 – 2002-03, s. 7

Nr. 9 – 2004-05, s. 25

Nr. 11 – 2008-09, s. 95

Nr. 12 – 2010-11, s. 93

Nr. 6 – 1998-99, s. 38

Nr. 12 – 2010-11, s. 49

Nr. 12 – 2010-11, s. 87

Nr. 15 – 2016-17, s. 131

Nr. 15 – 2016-17, s. 77

Nr. 9 – 2004-05, s. 33

Innvandring / Utvandring: Dansk innvandring til Lillesand på 17- og 1800-tallet. Berit Eide Johnsen Nr. 2 – 1989-90, s. 53
En emigrants skjebne – utvalg av tekster, og kommentarer

Lillesandsforeningen i Brooklyn

John Gustav Johansen

Anne Marta Svendsen

Nr. 6 – 1998-99, s.44

Nr. 10 – 2006-07, s. 8

EMNE

Kirkelige og religiøse kultur-minner:

ARTIKKEL

Forsølvet begravelseskrans

Gravsteiner på Vestre Moland kirkegård

Hr. Blasius

Vestre Moland kirkegård

FORFATTER

Alvhild Gulbrandson

Elizabeth Skjelsvik

Astrid Jaksholt Økland

Astrid Jaksholt Økland

ÅRSSKRIFT NR, SIDE

Nr. 10 – 2006-07, s. 73

Nr. 1 – 1987-88, s.18

Nr. 1 – 1987-88, s. 22

Nr. 7 – 2000-01, s. 27

Andre kultur-minner: Ein dykdalbe – kva er det?

Om et gammelt kart – og om tjæreproduksjon

John Gustav Johansen

Jørgen Ording

Nr. 8 – 2002-03, s.65

Nr. 8 – 2002-03, s.33

Kirker – bygning og inventar: Sakristiet i Vestre Moland kirke

Seksten Helgener i arkitektur-nisjer, et senmiddelaldersk broderi fra Vestre Moland kirke

Skriftetavle fra Vestre Moland kirke

Gravkapellet ved Vestre Moland kirke

De tvende Klocker i Thornet – Klokkene i Vestre Moland kirke

Altertavlen i Vestre Moland kirke

Epitafiet i Vestre Moland kirke

Begravelsesskjold og minnes-kjold fra Vestre Moland kirke

Sigrid Eskild Nilsen

Tone Rasch

v/Redaksjonen av nr.7

Anne Marta Svendsen

Idar Tolland

Astrid Jaksholt Økland

Astrid Jaksholt Økland

Astrid Jaksholt Økland

Nr. 7 – 2000-01, s. 15

Nr. 7 – 2000-01, s. 7

Nr. 7 – 2000-01, s. 20

Nr. 8 – 2002-03, s.79

Nr. 7 – 2000-01, s. 21

Nr. 3 – 1991-92, s. 55

Nr. 7 – 2000-01, s. 43

Nr. 7 – 2000-01, s. 55

EMNE

Krigen 1940-45:

ARTIKKEL

Minner fra skoleår 1940-45

En solskinnshistorie – tross alt

Krigsseilerne – en av dem beretter

Et bitte lite glimt fra Lillesand 9. april 1940

Hverdagsbilder

“Eg kunne ikkje svika landet mitt, men døy for det, det kan eg”

AT arbeidstjeneste – 1944

Hverdagsliv i Lillesand under krigen

ORP Orzel-ubåten som senka Rio de Janeiro

Freden er nær! Eit flyblad frå slutten av 2. verdskrigen

Maltakonvoi

Motstandsbevegelsen i Lillesand

Tom Olsen i Garden 1940

8. april 1940

Hvor ble minene av?

Det tyske krigsforlis som ble ignorert

I motstand for friheten

FORFATTER

Lorentz O. Abrahamsen

Lorentz O. Abrahamsen

Lorentz O. Abrahamsen, intervju

Olav Dahl

Grethe O. H Gullaksen

Solveig Hellevig

Josef Jakobsen

Bergliot Øie Johansen

Bergliot Øie Johansen

John Gustav Johansen

Finn Nielsen

Tom Olsens beretning, red. av Berit Eide Johnsen

Tom Olsen forteller

Jonas Fay Westerlund

Simen Xernichow

Simen Zernichow

Simon Zernichow

ÅRSSKRIFT NR, SIDE

Nr. 4 – 1993-95, s. 108

Nr. 4 – 1993-95, s. 45

Nr. 4 – 1993-95, s. 77

Nr. 4 – 1993-95, s. 10

Nr. 4 – 1993-95, s. 33

Nr. 4 – 1993-95, s. 75

Nr. 4 – 1993-95, s. 11

Nr. 4 – 1993-95, s. 79

Nr. 15 – 2016-17, s. 25

Nr. 13 – 2012-13, s. 111

Nr. 12 – 2010-11, s.55

Nr. 4 – 1993-95, s. 15

Nr. 15 – 2016-17, s. 85

Nr. 4 – 1993-95, s. 7

Nr. 14 – 2014-15, s. 27

Nr. 15 – 2016-17, s. 43

Nr, 15 – 2016-17, s. 81

EMNE ARTIKKEL FORFATTER ÅRSSKRIFT NR, SIDE
Kriminalitet og rettsve-sen i gamle dager: Da kirketjuven Anders Olsen Høvding rømte fra lensmannen på Grimenes

”De to syndige Syskinborni” – en sedelighetssak fra Flørenes

Anton Vetterman – drapsmann og lykkejeger

Østre Grimenes, lensmanns-gård i Vestre Moland.

Bergliot Øie Johansen

Bergliot Øie Johansen

John Gustav Johansen

Per Tollef Knudsen

Nr. 9 – 2004-05, s. 7

Nr. 10 – 2006-07, s. 41

Nr. 13 – 2012-13, s. 91

Nr. 9 – 2004-05, s. 21

Lofthus-feiden: Fogdebrua på Lofthus

Initiativ blir tatt: Reis ham en bauta

Innbydelse til tegning av midler til bauta

Avduking av Lofthusbautaen

Historien om Christian Jensen Lofthus

Hva og hvem opprøret retta seg imot

Om Bernt Anker og det rike borgerskapet

Faudebroa ved Møglestu

Forsøket på fengsling av K. Lofthus 29. sept. 1786

Kristian Lofthus blir arrestert

Fangen paa Agershus

K. Kr. Olsen

Lillesands-Posten,

utdrag

Lillesands-Posten, annonse

John Gustav Johansen

Rolf Langstrøm

John Gustav Johansen

John Gustav Johansen

Bergliot Øie Johansen

John Gustav Johansen

John Gustav Johansen

Henrik Ibsen

Nr. 1 – 1987-88, s. 10

Nr. 5 – 1996-97, s. 9

Nr. 5 – 1996-97, s. 10

Nr. 5 – 1996-97, s. 13

Nr. 5 – 1996-97, s. 15

Nr. 5 – 1996-97, s. 23

Nr. 5 – 1996-97, s. 28

Nr. 5 – 1996-97, s. 30

Nr. 5 – 1996-97, s. 31

Nr. 5 – 1996-97, s. 33

Nr. 5 – 1996-97, s. 42

EMNE Jernbyrden II, en saga om fedrelandssinn, utdrag

ARTIKKEL

Gabriel Scott

FORFATTER

Nr. 5 – 1996-97, s. 43

ÅRSSKRIFT NR, SIDE

Lofthus-feiden,

forts.:

Lofthusvisa

Storegut, utdrag

Epitafium

Brev fra Kristian Lofthus 9. nov. 1789

Dommen over Kristian Lofthus og mennene hans

Litt om noen av de domfeldte

Andre aktive i Lofthusrørsla

“Almuestalsmanden Christian Lofthuus, samt…”, utdrag

“Liigfærden” til Kristian Lofthus

Jubileumsstevnet 1950

Eksekusjonsforretning på Lofthus 1788

Sirkumferensbønder i opprør

Kristian Lofthus i folkets tjeneste

250-årsjubileet for Christian Lofthus’ fødsel

Hans Jenssøn Hagen

Aasmund Olavson Vinje

Nils Schytte

Kristian Lofthus

John Gustav Johansen

John Gustav Johansen

John Gustav Johansen

Henrik Wergeland

Kristen Stalleland/J. G. Johansen

John Gustav Johansen

John Gustav Johansen

Svein Vik Såghus

Svein Vik Såghus

Kåre Willoch

Nr. 5 – 1996-97, s. 46

Nr. 5 – 1996-97, s. 51

Nr. 5 – 1996-97, s. 53

Nr. 5 – 1996-97, s. 55

Nr. 5 – 1996-97, s. 61

Nr. 5 – 1996-97, s. 62

Nr. 5 – 1996-97, s. 63

Nr. 5 – 1996-97, s. 65

Nr. 5 – 1996-97, s. 68

Nr. 5 – 1996-97, s. 78

Nr. 7 – 2000-01, s. 65

Nr. 6 – 1998-99, s. 9

Nr 10 – 2006-07, s.61

Nr. 8 – 2002-03, s. 57

Loser og losvesen: Losen fra “Sovinto”, fra Krimkrigens tid G. S. Lindeberg /

K. Rosenberg

Nr. 2 – 1989-90, s. 7
Forsvar, Napoleons-krigene

og andre kriger:

EMNE

Kriger

forts.:

Sand skipreide. Drag frå vår eldste forsvarsorganisasjon

Fra Napoleonskrigenes dager

“Munkehuset”, prisonfangens hus. Hvor lå det?

ARTIKKEL

The Grogards in gray, tre Lillesandsgutter i borgerkrigen i USA

Halvard Bjørkvik

John Gustav Johansen

Kjell Rosenberg

FORFATTER

Alan Maglic og Terje Ellefsen

Nr. 13 – 2012-13, s. 77

Nr. 6 – 1998-99, s. 31

Nr. 2 – 1989-90, s. 41

ÅRSSKRIFT NR, SIDE

Nr. 14 – 2014-15, s. 103

Personer, kunst og kultur: Den ukjente kinesiske Daa-samlingen på Kaldvell

En maler uten signatur – Om Johan Malmros

Lokalhistorikeren Kjell Rosenberg, minneord

Minutten

”En blikstille Højreby med Skipperfolk, Brændevins-samlag og Kirke” Knut Hamsun i Lillesand

Hans Jacob Grøgaard

Lillesand hornmusikk

Smeden og hans hustru

En kulturbærer har gått bort – Astrid J. Økland til minne

Danmarkfarerens datter

Jacob Simonsen på Sandsmyra – et intervju 12. april 1947 i Fædrelands-vennen

Marianne Denstad og Anne Sophie Høegh-Omdal

Alvhild Gulbrandson

Randi Rosenberg Hall

Meta Hansen

Berit Eide Johnsen

Berit Eide Johnsen

Kari Michelsen

Kjell Rosenberg

Vigdis Vestheim

Astrid Jaksholt Økland

B. G.

Nr. 14 – 2014-15, s. 7

Nr. 8 – 2002-03, s. 37

Nr. 6 – 1998-99, s. 7

Nr. 8 – 2002-03, s. 93

Nr. 13 – 2012-13, s. 7

Nr. 14 – 2014-15, s. 59

Nr. 13 – 2012-13, s. 21

Nr. 8 – 2002-03, s. 97

Nr. 10 – 2006-07, s. 7

Nr. 6 – 1998-99, s. 83

Nr. 11 – 2008-09, s.43

Samferdsel:

EMNE

Samferdsel forts.:

Lillesand-Flaksvandsbanen

100 år

Plakatserie om LFB

Saltholmen – utvikling av en fyrstasjon

Sundebroa feirer 50 år

ARTIKKEL

I fyrvokterfamiliens fotspor

Minner fra Lillesand-Flaksvatnbanen

Dag Ellefsen

John Gustav Johansen

Gabriel F. Knudsen

Anna Marta Svendsen

FORFATTER

Svein Vik Såghus

Enok Tobiassen

Nr. 5 – 1996-97, s. 79

Nr. 5 – 1996-97, s. 82

Nr. 9 – 2004-05, s. 81

Nr. 6 – 1998-99, s. 59

ÅRSSKRIFT NR, SIDE

Nr. 9 – 2004-05, s. 93

Nr. 1 – 1987-88, s. 28

Skipsfart og sjøreiser:

Skipsfart og sjøreiser, forts:

“Dueflagg”. Fra museets samlinger

Hustru, barn og søster om bord på seilskip

Gulfeberepidemien 1873-1895 med hovedvekt på Santos i Brasil

“Grethe Nielsen paa hendes Søreiser”

Et bilde – et brev

Fullriggeren Olivebank, med Chilesalpeter til Europa 1914 – kontrabande eller hva?

Med far til sjøss

Olivebank i storm

Skipper H. N. Emanuelsen, “Bien” og Nordsjøfarten 1880-1920

Danmarksfarten i 1790

Fra Langøya til førstereis dekksgutt

Alvhild Gulbrandson

Alvhild Gulbrandson

Alvhild Gulbrandson

Bergliot Øie Johansen

Ole Johan Larsen

Ole Johan Larsen

Othilie Lindeberg

Redaksjonen

Kirsti Syvertsen

Gustav Sætra

Thomas Tobiassen

Nr. 11 – 2008-09, s. 31

Nr. 11 – 2008-09, s. 51

Nr. 13 – 2012-13, s. 97

Nr. 11 – 2008-09, s. 85

Nr. 7 – 2000-01, s. 73

Nr. 9 – 2004-05, s. 101

Nr. 1 – 1987-88, s. 56

Nr. 9 – 2004-05, s. 99

Nr. 2 – 1989-90, s. 15

Nr. 2 – 1989-90, s. 44

Nr. 15 – 2016-17, s. 7

Skole-vesenet:

EMNE

Skole-vesenet, fors.:

Den første faste skolen i Lillesand sentrum

“Underviisningen bør være fornøielig, uden Hug og Slag”

ARTIKKEL

Nærbilder av skolelivet i Lillesand og Vestre Moland rundt 1900

Kalvild skole

Omgangsskolelærere i VMs sogn fra 1750 til 1850-tallet

Prestholt skole. Trekk av dens

historie fram til 1804

Olav Dahl

Alvhild Gulbrandson

FORFATTER

Kari Michelsen

Per Mollatt

K. Kr. Olsen

Astrid Jaksholt Økland

Nr. 3 – 1991-92, s. 43

Nr. 2 – 1989-90, s. 32

ÅRSSKRIFT NR; SIDE

Nr. 12 – 2010-11, s. 29

Nr. 2 – 1989-90, s. 38

Nr. 15 – 2016-17, s. 125

Nr. 2 – 1989-90, s. 24

Vassdrag: Fløtning i Fjeldalselva

Borkedalstemmen

Langs Sandsbekken

Anders Buestad

Sigmund Johnsen

Kjell Rosenberg

Nr. 9 – 2004-05, s. 47

Nr. 3 – 1991-92, s. 7

Nr. 1 – 1987-88, s. 24

 

HØSTMØTE 14. NOVEMBER!

ariansen lillesand

Tirsdag 14. november blir det høstmøte i historielagets regi. Arrangementet finner sted i Meta Hansens hus kl. 19, til den ringe pris 50 kr.

Hovedinnslaget er Per Ariansen, som gjennom prat og bilder vil vise oss sin “barndoms dal” i Lillesand. Det vil også bli korsang ved Indre Blindleden Mandssanforening, kaffi og kage, og ikke minst loddtrekning. Spennende!

Du kan lese mer på våre sider på Facebook

TUR TIL EYDEHAVN!

Historielaget inviterer til tur til Eydehavn søndag 8. oktober 2017

Start fra Havnetomta i Lillesand kl. 12.30

Bilde: Visit Norway

På utsiden av museet på Eydehavn torg er det tre byster av framtredende personer med stor betydning for stedets utvikling.

Bystene er – Sam Eyde, Nils Hjelmtveit, og en staut industriarbeider.

Helge Røed som har skrevet Eydehavns historie gjennom 100 år – forteller hovedtrekkene i denne historien.

Arendal Smelteverk på Eydehavn og Norton i Lillesand var i mange år harde konkurrenter inntil de i 1987 kom under felles eierskap.

Ragnar Langfeldt orienterer om utfordringene fra konkurranse til samarbeid.

Turen fra Lillesand til Eydehavn tar knapt 1 time så oppstart på Eydehavn blir kl 13.30 og avreise derfra senest kl 15.30.

Det blir transport med privatbiler fra Havnetomta, Lillesand kl. 12.30.

Fint om noen kan stille med bil. Ta eventuelt kontakt med 911 777 92 – Ragnar Langfeldt

BRØNNARKEOLOGI I LILLESAND!

Denne uken har to arkeologer fra fylket undersøkt den gamle brønnen som ligger under gulvet bak museumsbutikken i Lillesand.

_KRI1621

Besøkende Tor Gunnar Heldal i samtale med museumsbestyreren. Brønnen er i rommet bak vinduet. Slangen pumper opp vannet som stadig siger inn. 

Brønnen er foreløbig ikke datert, men bygget den ligger under er fra 1840-tallet. Dermed må brønnen være eldre enn det tiåret. Johannes Grøgaard bygde hovedhuset i 1826; var dette brønnen til hans husholdning? Eller kan det være enda eldre?

_KRI1626

Vann pumpes opp av brønnen. Den er ca. 1 meter i diameter og over 2 meter dyp. Arkeologene antar det er ca en halv meter igjen til bunnen, men det er få funn i det siste laget. 

På grunn av stort tilsig av vann og mye sand nederst, ble det bestemt å tilkalle en slamsuger mandag morgen for å tømme brønnen. Pumpeutstyret man har brukt så langt har problemer med de mer solide massene. Antageligvis blir utgravningen ferdig i begynnelsen av neste uke.

unknown title

På dette utsnittet av et bykart fra 1890 kan vi se nåværende museum til venstre i bildet, merket 172. Brønnen ligger i uthusfløyen som ligger ved veien. Og denne veien, Nygårdsgate, er fra gammelt av innfartsveien til Lillesand østfra.

Man har funnet mye rart i brønnen i løpet av utgravingen. Håper har vært å finne gjenstander som kan hjelpe å datere brønnen, altså gjenstander som beviselig er eldre enn 1840. Så langt ser det meste ut til å være yngre, men det kan endre seg. Man har funnet en tønne, en diger stokk, en blyplombe, store mengder glasskår og keramikkskår, teglstein, trestykker og spon, spikre og annet metallrask, og litt dyrebein.

_KRI1644

Tønnestav fra brønnen. I karet i bakgrunnen ligger resten av stavene, vidjebånd og topp og bunn i vann for å ikke tørke ut og sprekke.

Funn av trespon, spikre og tegl i brønnen kan tyde på at man under oppføringen av bygninger har kastet rusk og rask fra byggeprosessen rett i brønnen – den har altså gått av bruk på et tidspunkt. Men når? Er det fra oppføringen av fløyen fra ca. 1840? Eller hovedhuset i 1826? Det er ikke lett å si. Forhåpentligvis dukker det opp noe i neste uke!

_KRI1624

Man må nå bruke stige for å komme til bunns i brønnen. Den er murt i tørrmur, og er et stykke solid håndverk. 

For Vestre Moland og Lillesand historielag,

Terje Ellefsen
Redaktør

Bilde av styret!

Da har styret i historielaget fått tatt et bilde. Valg av nytt styre ble gjort på årsmøtet i mars 2017:

  • Ragnar Langfeldt, formann (Valgt for to år)
  • Randi Rosenberg Hall, nestformann og sekretær (Ikke på valg)
  • Tor Weatherstone, kasserer (Valgt for to år.)
  • John Gustav Johansen, styremedlem (Ikke på valg) og
  • Ingrid Mørk Stoveland , styremedlem (valgt for to år)
  • Varamedlemmer: Alvhild Gulbrandson, Kristen Edvard Skaar og Anne-Marie Voje-Steen.
styre histlag 2017

Kasserer Tor Weatherstone, Kristen Edvard Skaar, Alvhild Gulbrandson, leder Ragnar Langfeldt, Ingrid Mørk Stoveland, John Gustav Johansen. 
Ikke tilstede: nestleder og sekretær Randi Hall Rosenberg og Anne-Marie Voje Steen

Snart kommer en oversikt over planlagte arrangementer fremover. Følg med her og på våre Facebooksider!

Terje Ellefsen

Redaktør

 

 

Boklansering på Kuben!

Søndag 27. august 2017 var mange historieinteresserte mennesker (deriblant tre fra Lillesand) tilstede på Kuben i Arendal ved lanseringen av “Aust-Agder-Arv” 2017. Årets utgivelse hadde Conrad Nicolai Schwach som hovedperson. Schwach var sakfører i Arendal på 1820-tallet, men det er hans hemmelige og usensurerte erindringer som behandles i artiklene.

_KRI1286

Forfattere og redaksjon. Foto: Terje Ellefsen

Den festglade levemann og dikter Schwach var også en bereist fyr, og besøkte i løpet av sitt tiår i Arendal steder som Lillesand, Brekkestø og Møglestu. Flere anekdoter og opplysninger fra våre trakter er å finne i hans erindringer.

_KRI1284

D/S Ocean Liberty, skipet som sprang i lufta i Brest. Foto: Terje Ellefsen

Men for lillesandere var det kanskje mer interessant å høre om lillesandsskipet D/S Ocean Liberty, som i 1947 eksploderte i Brest. Skipet var byens eneste på det tidspunktet, og tilhørte rederiet T. S. Bendixen. Forfatter var kubenansatt (og historielagsmedlem) Yngve Schulstad Kristensen.

_KRI1283

Forfatter Yngve Schulstad Kristensen forteller om eksplosjonen. Foto: Terje Ellefsen

Foruten Schwach og D/S Ocean Liberty inneholder årsskriftet en rekke artikler om forskjellige emner som f.eks. stedsnavn, malmskippere, historiske drakter, ukjente forfattere, vikinggraver og mye mer. Anbefales!

På vegne av historielaget,

Terje Ellefsen