HØSTMØTE 14. NOVEMBER!

ariansen lillesand

Tirsdag 14. november blir det høstmøte i historielagets regi. Arrangementet finner sted i Meta Hansens hus kl. 19, til den ringe pris 50 kr.

Hovedinnslaget er Per Ariansen, som gjennom prat og bilder vil vise oss sin “barndoms dal” i Lillesand. Det vil også bli korsang ved Indre Blindleden Mandssanforening, kaffi og kage, og ikke minst loddtrekning. Spennende!

Du kan lese mer på våre sider på Facebook

Advertisements

TUR TIL EYDEHAVN!

Historielaget inviterer til tur til Eydehavn søndag 8. oktober 2017

Start fra Havnetomta i Lillesand kl. 12.30

Bilde: Visit Norway

På utsiden av museet på Eydehavn torg er det tre byster av framtredende personer med stor betydning for stedets utvikling.

Bystene er – Sam Eyde, Nils Hjelmtveit, og en staut industriarbeider.

Helge Røed som har skrevet Eydehavns historie gjennom 100 år – forteller hovedtrekkene i denne historien.

Arendal Smelteverk på Eydehavn og Norton i Lillesand var i mange år harde konkurrenter inntil de i 1987 kom under felles eierskap.

Ragnar Langfeldt orienterer om utfordringene fra konkurranse til samarbeid.

Turen fra Lillesand til Eydehavn tar knapt 1 time så oppstart på Eydehavn blir kl 13.30 og avreise derfra senest kl 15.30.

Det blir transport med privatbiler fra Havnetomta, Lillesand kl. 12.30.

Fint om noen kan stille med bil. Ta eventuelt kontakt med 911 777 92 – Ragnar Langfeldt

BRØNNARKEOLOGI I LILLESAND!

Denne uken har to arkeologer fra fylket undersøkt den gamle brønnen som ligger under gulvet bak museumsbutikken i Lillesand.

_KRI1621

Besøkende Tor Gunnar Heldal i samtale med museumsbestyreren. Brønnen er i rommet bak vinduet. Slangen pumper opp vannet som stadig siger inn. 

Brønnen er foreløbig ikke datert, men bygget den ligger under er fra 1840-tallet. Dermed må brønnen være eldre enn det tiåret. Johannes Grøgaard bygde hovedhuset i 1826; var dette brønnen til hans husholdning? Eller kan det være enda eldre?

_KRI1626

Vann pumpes opp av brønnen. Den er ca. 1 meter i diameter og over 2 meter dyp. Arkeologene antar det er ca en halv meter igjen til bunnen, men det er få funn i det siste laget. 

På grunn av stort tilsig av vann og mye sand nederst, ble det bestemt å tilkalle en slamsuger mandag morgen for å tømme brønnen. Pumpeutstyret man har brukt så langt har problemer med de mer solide massene. Antageligvis blir utgravningen ferdig i begynnelsen av neste uke.

unknown title

På dette utsnittet av et bykart fra 1890 kan vi se nåværende museum til venstre i bildet, merket 172. Brønnen ligger i uthusfløyen som ligger ved veien. Og denne veien, Nygårdsgate, er fra gammelt av innfartsveien til Lillesand østfra.

Man har funnet mye rart i brønnen i løpet av utgravingen. Håper har vært å finne gjenstander som kan hjelpe å datere brønnen, altså gjenstander som beviselig er eldre enn 1840. Så langt ser det meste ut til å være yngre, men det kan endre seg. Man har funnet en tønne, en diger stokk, en blyplombe, store mengder glasskår og keramikkskår, teglstein, trestykker og spon, spikre og annet metallrask, og litt dyrebein.

_KRI1644

Tønnestav fra brønnen. I karet i bakgrunnen ligger resten av stavene, vidjebånd og topp og bunn i vann for å ikke tørke ut og sprekke.

Funn av trespon, spikre og tegl i brønnen kan tyde på at man under oppføringen av bygninger har kastet rusk og rask fra byggeprosessen rett i brønnen – den har altså gått av bruk på et tidspunkt. Men når? Er det fra oppføringen av fløyen fra ca. 1840? Eller hovedhuset i 1826? Det er ikke lett å si. Forhåpentligvis dukker det opp noe i neste uke!

_KRI1624

Man må nå bruke stige for å komme til bunns i brønnen. Den er murt i tørrmur, og er et stykke solid håndverk. 

For Vestre Moland og Lillesand historielag,

Terje Ellefsen
Redaktør

Bilde av styret!

Da har styret i historielaget fått tatt et bilde. Valg av nytt styre ble gjort på årsmøtet i mars 2017:

  • Ragnar Langfeldt, formann (Valgt for to år)
  • Randi Rosenberg Hall, nestformann og sekretær (Ikke på valg)
  • Tor Weatherstone, kasserer (Valgt for to år.)
  • John Gustav Johansen, styremedlem (Ikke på valg) og
  • Ingrid Mørk Stoveland , styremedlem (valgt for to år)
  • Varamedlemmer: Alvhild Gulbrandson, Kristen Edvard Skaar og Anne-Marie Voje-Steen.
styre histlag 2017

Kasserer Tor Weatherstone, Kristen Edvard Skaar, Alvhild Gulbrandson, leder Ragnar Langfeldt, Ingrid Mørk Stoveland, John Gustav Johansen. 
Ikke tilstede: nestleder og sekretær Randi Hall Rosenberg og Anne-Marie Voje Steen

Snart kommer en oversikt over planlagte arrangementer fremover. Følg med her og på våre Facebooksider!

Terje Ellefsen

Redaktør

 

 

Boklansering på Kuben!

Søndag 27. august 2017 var mange historieinteresserte mennesker (deriblant tre fra Lillesand) tilstede på Kuben i Arendal ved lanseringen av “Aust-Agder-Arv” 2017. Årets utgivelse hadde Conrad Nicolai Schwach som hovedperson. Schwach var sakfører i Arendal på 1820-tallet, men det er hans hemmelige og usensurerte erindringer som behandles i artiklene.

_KRI1286

Forfattere og redaksjon. Foto: Terje Ellefsen

Den festglade levemann og dikter Schwach var også en bereist fyr, og besøkte i løpet av sitt tiår i Arendal steder som Lillesand, Brekkestø og Møglestu. Flere anekdoter og opplysninger fra våre trakter er å finne i hans erindringer.

_KRI1284

D/S Ocean Liberty, skipet som sprang i lufta i Brest. Foto: Terje Ellefsen

Men for lillesandere var det kanskje mer interessant å høre om lillesandsskipet D/S Ocean Liberty, som i 1947 eksploderte i Brest. Skipet var byens eneste på det tidspunktet, og tilhørte rederiet T. S. Bendixen. Forfatter var kubenansatt (og historielagsmedlem) Yngve Schulstad Kristensen.

_KRI1283

Forfatter Yngve Schulstad Kristensen forteller om eksplosjonen. Foto: Terje Ellefsen

Foruten Schwach og D/S Ocean Liberty inneholder årsskriftet en rekke artikler om forskjellige emner som f.eks. stedsnavn, malmskippere, historiske drakter, ukjente forfattere, vikinggraver og mye mer. Anbefales!

På vegne av historielaget,

Terje Ellefsen

Vrakgods fra krigen til Lillesand!

For få år siden ble vraket av “Rio de Janeiro”, et tysk lasteskip som egentlig skulle til Bergen med soldater og utstyr som en del av operasjon Weserübung, funnet av Agder-Tech sjø- og havnetjenester, Aquasub AS og A-dykk. Det hadde da ligget uforstyrret siden torpederingen 8. april 1940, en hendelse godt beskrevet bl.a. i Kristen Taraldsens bok “Da krigen kom til Lillesand”, men også senere i våre årsskrifter.

_KRI9060

I dag, torsdag 29. juni 2017, kom de nevnte vrakfinnere til Lillesand havn, nærmere bestemt Tollbubrygga, for å overlevere en gjenstand de hentet opp fra vraket den gang de fant det.

_KRI9089

En rekke lokale representanter fra kommune, sjømannsforening, presse og begge historielag møtte spent opp for å ta del i overrekkelsen av Rios de Janeiros styrbord lanterne.

_KRI9109

Lanternen har blitt konservert i Kristiansand i et halvt års tid, og har nå blitt plassert i en vakker monter med plankett. Det hele var god pakket inn for turen til Lillesand.

_KRI9125

Ordfører og lederne av henholdsvis Høvåg museums- og historielag, Vestre Moland og Lillesand historielag og Lillesand sjømannsforening bar lanternen i land for allmenn bivåning.

_KRI9142

Mange var interessert i å få se det gamle vrakgodset. Den ble funnet et stykke unna selve skroget, og det er tydelig å se at eksplosjonen ombord i Rio har gjort stor skade på denne metallgjenstanden. Da kan man bare forestille seg hva trykket kunne gjøre med et menneske…

_KRI9155

Gjengen bak funnet fortalte om hvordan det var å finne Rio etter lang tids søk. Det hele har blitt gjort på hobbybasis, og denne gaven til Lillesand kommune har de selv bekostet. Ordføreren takket for den flotte gaven, og nevnte at det nå laget en dokumentarfilm om hendelsene 8. april 1940.

_KRI9175

Etter overrekkelsen ble lanternen båret til museet, hvor den vil bli utstilt allerede i sommer. Vi i historielaget er veldig glade for at dette funnet blir gjort tilgjengelig for både lokale og tilreisende, fra inn- og utland.

Gledelig gjensyn med Lofthus

Det var over 40 besøkende da Vestre Moland og Lillesand historielag arrangerte visning av lofthusspelet “Høvdingen” fra 2016.

_KRI8730

13. juni er nemlig Lofthus’ dødsdag, og historielaget ville markere dette. Hans fødselsdag er nemlig ukjent for ettertiden.

_KRI8733

Initiativtager John Gustav Johansen, manusforfatter Øyvind Knudsen, regissør Anne Svendsen og en rekke av skuespillerne fra oppsetningen var tilstede på eteateret denne kvelden. Styreleder Ragnar Langfeldt sto for introduksjonen.

_KRI8740

Naturligvis ble det loddtrekning, og premiene var et par eksemplarer av vårt siste årsskrift.

_KRI8758

Man hadde naturligvis håpet på større oppmøte, men vakkert sommervær og andre arrangementer i byen på samme tid får ta noe av skylden for det. Vi takker de fremmøtte, og minner om at vårt neste arrangement er på Møglestudagen under Lillesandsdaene i slutten av juni.

Vel møtt!